Adatvédelmi szabályzat

Dátum: 2021.01.20

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelt fontosságú a menedzsment szempontjából. Az internetes oldalak használata személyes adatok megjelölése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalkozási szolgáltatásokat szeretne igénybe venni a weboldalunkon keresztül, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozására szükség van, és az ilyen adatkezelésnek nincs törvényi alapja, akkor az érintettől általában beleegyezést kapunk.

A személyes adatok – például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma – feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelmi előírásokkal összhangban. alkalmazható ránk. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenfelül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként számos technikai és szervezési intézkedést hajtottunk végre az ezen a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internetes adatátvitelnek azonban elvileg biztonsági rései lehetnek, ezért nem biztos, hogy az abszolút védelem biztosított. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat személyes adatokat számunkra alternatív eszközökkel, például telefonon.

DEFINÍCIÓK

Az adatvédelmi nyilatkozat az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először szeretnénk ismertetni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • A) SZEMÉLYES ADATOK

  Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.

 • B) ÉRINTETT

  Érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • C) FELDOLGOZÁS

  A feldolgozás bármely olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok készleteivel hajtanak végre, akár automatizált módon, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, rendszerezéssel, strukturálással, tárolással, adaptálással vagy módosítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • D) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben korlátozzuk azok feldolgozását.

 • E) PROFILOZÁS

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely személyes adatok felhasználásával áll egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen annak elemzésére vagy előrejelzésére, hogy az adott természetes személy milyen teljesítménnyel rendelkezik a munkában, gazdasági helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák. , érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, elhelyezkedés vagy mozgás.

 • F) ÁLNÉVVÉ TÉTEL

  Az álnévvé tétel a személyes adatok oly módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatokat többé ne lehessen hozzárendelni egy adott érintetthez kiegészítő információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedéseknek vetik alá annak biztosítására hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • G) ADATKEZELŐ VAGY A FELDOLGOZÁSÉRT FELELŐS ADATKEZELŐ

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más testület, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

 • H) PROCESSZOR

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • I) CÍMZETT

  A címzett olyan természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azokat a hatóságokat azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, nem tekintik címzettnek; az említett hatóságok általi feldolgozásnak meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak a feldolgozás céljainak megfelelően.

 • J) HARMADIK FÉL

  Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az olyan személyek, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak a személyes adatok kezelésére.

 • K) BELEEGYEZÉS

  Az érintett hozzájárulása minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzés az érintett kívánságairól, amely nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő intézkedéssel egyetértést jelent a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásához. .

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS CÍME

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

PSPfestmények

Szilágyi Péter / Rák István

Max-Reger Str. 1

85622 München

Németország

 

 

Email: 

 

COOKIE-K / SESSIONSTORAGE / LOCALSTORAGE

Az internetes oldalak cookie-kat, localstorage-t és sessionstorage-t használnak. Ennek célja, hogy ajánlatunk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. A helyi tárolás és a munkamenet-tárolás olyan technológia, amelyet a böngésző az adatok számítógépen vagy mobileszközön történő tárolására használ. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszerben tárolnak egy internetes böngészőn keresztül. A böngészőben beállítva megakadályozhatja a sütik, a localstorage és a sessionstorage használatát.

Sok internetes webhely és szerver sütiket használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie azonosítót. A cookie azonosító a cookie egyedi azonosítója. Karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a felkeresett internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék a dats-alany böngészőjét a többi internetes böngészőtől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy egyedi internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie azonosítóval.

A sütik használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthatunk a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó szem előtt tartásával. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. A cookie-kat használó webhelyfelhasználónak pl. Nem kell minden egyes belépéskor megadnia a hozzáférési adatokat, mert ezeket a weboldal átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa az internetes boltban található bevásárlókosár sütije. Az online áruház emlékszik azokra a cikkekre, amelyeket egy ügyfél cookie-n keresztül helyezett el a virtuális kosárban.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Ezenkívül a már beállított sütik bármikor törölhetők egy internetes böngészőn vagy más szoftveren keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett inaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetes böngészőben, akkor nem biztos, hogy weboldalunk minden funkciója teljesen használható.

ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE

A weboldalunk általános adatok és információk sorozatát gyűjti, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjthetők (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszerek, (3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eljut a weboldalunkra (ún. Hivatkozók), (4) -webhelyek, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) Internet-protokoll címe (IP-címe), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden más hasonló adat és információ, amely felhasználható az informatikai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor nem vonunk le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen juttassák el, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsák informatikai rendszereink és webhelytechnikánk hosszú távú életképességét. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a büntetőeljáráshoz szükséges információkat kibertámadás esetén. Ezért statisztikailag elemezzük az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmi szintjét. A szerver naplófájlok névtelen adatait külön tároljuk az érintett által megadott összes személyes adattól.

REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALUNKON

Az érintettnek lehetősége van személyes adatok megjelölésével regisztrálni az adatkezelő weboldalán. Azt, hogy mely személyes adatokat továbbítják a vezérlőnek, a regisztrációhoz használt megfelelő beviteli maszk határozza meg. Az érintett által bevitt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag belső használatra és saját céljaira gyűjti és tárolja. Az adatkezelő kérhet átadást egy vagy több feldolgozóhoz (pl. Csomagküldő szolgáltatás), amely szintén személyes adatokat használ az adatkezelőnek tulajdonítható belső célokra.

A kontroller weboldalán történő regisztrációval az IP-címet – amelyet az internetszolgáltató (ISP) rendelt és amelyet az érintett használ – tárolják a regisztráció dátumát és idejét is. Ezen adatok tárolása azon a háttéren történik, hogy csak így lehet megakadályozni szolgáltatásainkkal való visszaélést, és ha szükséges, lehetővé kell tenni az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Amennyiben az adatok tárolása szükséges a vezérlő biztonságához. Ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik feleknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség áll fenn az adatok továbbítására, vagy ha az átadás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az érintett regisztrációja, a személyes adatok önkéntes feltüntetésével, lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy az érintettnek olyan tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyeket a regisztrált felhasználóknak csak a szóban forgó ügy jellege miatt ajánlhatnak fel. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljes mértékben törölhetik azokat az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő kérésre bármikor tájékoztatást nyújt az érintetteknek arról, hogy az érintettről milyen személyes adatokat tárolnak. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek törvényben előírt tárolási kötelezettségek. Az adatkezelő alkalmazottai teljes mértékben ebből a szempontból kapcsolattartóként állnak az érintett rendelkezésére.

KAPCSOLATFELVÉTELI LEHETŐSÉG A WEBOLDALON KERESZTÜL

A weboldal olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkhoz való gyors elektronikus kapcsolattartást, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tároljuk. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy kapcsolatfelvétele céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik feleknek.

A MEGJEGYZÉSEK A WEBOLDAL BLOGJÁBAN MŰKÖDNEK

Lehetőséget kínálunk a felhasználóknak arra, hogy egyedi megjegyzéseket fűzzenek az egyes blog-hozzászólásokhoz egy blogon, amely az adatkezelő honlapján található. A blog egy webalapú, nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy webblogernek hívott ember cikkeket tehet fel vagy gondolatokat írhat le úgynevezett blogbejegyzésekbe. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha az érintett megjegyzést fűz az ezen a weboldalon közzétett bloghoz, akkor az érintett által tett észrevételeket is tároljuk és közzétesszük, valamint tájékoztatást adunk a kommentár dátumáról és a felhasználó (álnevéről), amelyet az érintett választott. . Ezenkívül naplózza az internetszolgáltató (ISP) által az érintett számára kiosztott IP-címet is. Az IP-cím ilyen tárolása biztonsági okokból történik, és abban az esetben, ha az érintett megsérti harmadik felek jogait, vagy illegális tartalmat tesz közzé egy adott megjegyzés útján. E személyes adatok tárolása tehát az adatkezelő saját érdeke, hogy jogsértés esetén mentesülhessen. Ezeket az összegyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek,kivéve, ha a törvény előírja az ilyen adatátvitelt, vagy az adatkezelő védelmének célját szolgálja.

GRAVATAR

Megjegyzésekhez az Auttomatic cég Gravatar szolgáltatását használják. A Gravatar megegyezik az e-mail címmel és a térképekkel – ha regisztrált vagy – az avatar képeddel a megjegyzés mellett. Ha nem regisztrált, akkor nem jelenik meg kép. Meg kell jegyezni, hogy az összes regisztrált WordPress-felhasználót automatikusan regisztrálja a Gravatar. A Gravatar részletei: https://en.gravatar.com

A SZEMÉLYES ADATOK RENDSZERES TÖRLÉSE ÉS BLOKKOLÁSA

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó engedélyezi az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat rendszeresen blokkolják vagy törlik a törvényi előírásoknak megfelelően.

AZ ÉRINTETT JOGAI

 • A) A VISSZAIGAZOLÁS JOGA

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést szerezzen arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • B) HOZZÁFÉRÉSI JOG

  Minden érintettnek joga van, amelyet az európai jogalkotó megad, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen az ő tárolt személyes adatairól és ezen információk másolatát. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek hozzáférést biztosítanak az érintetteknek a következő információkhoz:

  • a feldolgozás céljait;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy a nemzetközi szervezetek;
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem lehetséges, az adott időszak meghatározásához használt kritériumok;
  • annak a joga, hogy az adatkezelőtől kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga;
  • amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is – megléte, és legalább ezekben az esetekben a vonatkozó logikára vonatkozó érdemi információk, valamint a folyamat jelentősége és tervezett következményei az érintett számára ilyen feldolgozás.

  Az érintettnek továbbá joga van információt szerezni arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • C) A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga van hiányos személyes adatok kitöltésére, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

  Ha az érintett élni kíván a helyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • D) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (ELFELEJTÉS JOGA)

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha a következő okok egyike alkalmazandó, amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség a gyűjtésük vagy más módon történő feldolgozásuk céljai szempontjából.
  • Az érintett a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján visszavonja az adatkezelés alapját képező beleegyezését, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos oka, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
  • A személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban előírt jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében törölni kell.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalmi szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fent említett okok egyike fennáll, és az érintett kérni kívánja az általunk tárolt személyes adatok törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Az alkalmazottnak azonnal biztosítania kell a törlési kérelem azonnali teljesítését.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többi adatot. az adatkezelők kezelik azokat a személyes adatokat, amelyek törlését az érintett kérte az érintett kezelőtől a személyes adatok linkjeire, másolására vagy másolására, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. Egy alkalmazottunk gondoskodik a szükséges intézkedésekről az egyes esetekben.

 • E) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak egyike érvényes:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt az adatkezelés ellen, amíg meg nem győződik arról, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett indokait.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja az általunk tárolt személyes adatok kezelésének korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Az alkalmazottunk gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • F) AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg az őt érintő személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő rendelkezésére bocsátottak. Jogosult továbbítani ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az adatkezelő akadályozása nélkül, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem szükséges a közérdekből végzett feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági hatáskör gyakorlása érdekében.

  Ezenkívül az érintett a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátvitelhez való jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható és amikor ezt nem teszi lehetővé hátrányosan érintik mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet bármelyik munkatársunkkal.

 • G) A TILTAKOZÁS JOGA

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emelhessen a rá vonatkozó személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilalkotásra is.

  Kifogás esetén a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatokat, hacsak nem tudjuk bizonyítani az adatkezelés kényszerítő jogos okait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi követelések megalapozását, érvényesítését vagy védelmét.

  Ha személyes adatokat direkt marketing célból dolgozunk fel, az érintettnek bármikor jogában áll kifogást emelni az őt érintő személyes adatok ilyen marketing céljából történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja velünk szemben a közvetlen marketing célú feldolgozást, akkor a személyes adatokat ezekkel a célokkal már nem dolgozzuk fel.

  Ezen túlmenően az érintettnek joga van saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célú feldolgozása ellen a 89. cikk (1) bekezdése alapján. ), kivéve, ha a feldolgozás közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett kapcsolatba léphet bármelyik munkatársunkkal. Ezenkívül az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58 / EK irányelv ellenére, a műszaki előírások felhasználásával automatizált eszközökkel élhet tiltakozási jogával.

 • H) AUTOMATIZÁLT EGYÉNI DÖNTÉSHOZATAL, IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy ne vonatkozzon olyan döntéshozatalra, amely kizárólag automatizált feldolgozáson alapul, ideértve a profilalkotást is, amely jogi következményekkel jár, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, mindaddig, amíg a döntés (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezi az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabály, amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk a az érintett jogai, szabadságai és jogos érdekei, legalábbis az adatkezelő részéről az emberi beavatkozáshoz való jog, álláspontjának kifejtése és a döntés megtámadása.

  Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatalhoz fűződő jogokat szeretné gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet bármelyik munkatársunkkal.

 • I) AZ ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet bármelyik munkatársunkkal.

A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA

Művészet. 6. (1) bekezdés világít. A GDPR szolgál jogalapként azoknak a feldolgozási műveleteknek, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy meghatározott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett részt vesz, például akkor, amikor a feldolgozás műveletekre van szükség áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához, a feldolgozás cikk (1) bekezdésének lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek szükségesek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén. Vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik-e, amely a személyes adatok feldolgozását igényli, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés az Art. 6. (1) bekezdés világít. c GDPR.
Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozására szükség lehet az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez akkor állna fenn például, ha egy látogató megsérült volna cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információt továbbítani kellene orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bekezdés világít. d GDPR.
Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének első bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre használják, amelyekre nem vonatkozik a fent említett jogalapok egyike, ha az adatkezelésre a társaságunk vagy egy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében van szükség, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen adatkezelési műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó külön megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).

AZ ADATKEZELŐ VAGY HARMADIK FÉL JOGOS ÉRDEKEI

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bekezdésének első bekezdésén alapul. A GDPR-ben jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényeseink jóléte érdekében tegyük.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐSZAKA

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához használt kritériumok a vonatkozó törvényi megőrzési időszakok. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megindításához.

SZEMÉLYES ADATOK SZOLGÁLTATÁSA TÖRVÉNYI VAGY SZERZŐDÉSES KÖVETELMÉNYKÉNT; A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNY; AZ ÉRINTETT KÖTELEZETTSÉGE A SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSÁRA; AZ ILYEN ADATOK MEGADÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adózási előírások), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerről szóló információk) is származhatnak.

Néha szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltasson nekünk, amelyeket később nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezné, hogy az érintettel nem lehetne megkötni a szerződést.

Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármely alkalmazottal. A munkavállaló tisztázza az érintettvel, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége és a személyes adatok meg nem adásának következményei. adat.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozást vagy profilalkotást.

ÁLTALÁNOS SÜTIK

Cookie-k a WordPress-től

Név Célja Érvényesség
wordpress_test_cookie Ez a cookie meghatározza, hogy a cookie-k használata le van-e tiltva a böngészőben. A tárolás időtartama: A böngésző munkamenetének végéig (az internetböngésző bezárásakor törlődik). Ülés
PHPSESSID Ez a süti tárolja az aktuális munkamenetet a PHP-alkalmazások tekintetében, biztosítva, hogy a weboldal PHP-programozási nyelven alapuló összes funkciója teljes mértékben megjelenjen. A tárolás időtartama: A böngésző munkamenetének végéig (az internetböngésző bezárásakor törlődik). Ülés
wordpress_akm_mobile Ezeket a cookie-kat csak a WordPress adminisztrációs területén használják. 1 év
wordpress_logged_in_akm_mobile Ezeket a cookie-kat csak a WordPress adminisztrációs területén használják, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára. Ülés
wp-settings-akm_mobile Ezeket a cookie-kat csak a WordPress adminisztrációs területén használják, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára. Ülés
wp-settings-time-akm_mobile Ezeket a cookie-kat csak a WordPress adminisztrációs területén használják, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára. Ülés
ab Új funkciók A / B tesztelésére szolgál. Ülés
akm_mobile spórol, ha a látogató meg akarja tekinteni a weboldal mobil változatát. 1 nap

 

A Polylang sütik

Név Célja Érvényesség
pll_language Ez a süti tárolja a felhasználó nyelvválasztását és földrajzi eredetét. 1 Jahr

A DSGVO AIO sütik a WordPress számára

Név Célja Érvényesség
dsgvoaio Ez a LocalStorage kulcs / érték tárolja azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez a felhasználó hozzájárult, vagy sem. változó
_uniqueuid Ez a LocalStorage kulcs / érték egy generált azonosítót tárol, hogy a felhasználó opt-in / opt-out műveleteit dokumentálni lehessen. Az azonosító névtelenül kerül tárolásra. változó
dsgvoaio_create Ez a LocalStorage kulcs / érték tárolja az _uniqueuid létrehozásának idejét. változó
dsgvoaio_vgwort_disable Ez a LocalStorage kulcs / érték tárolja, hogy a szolgáltatás VG szó szabványa engedélyezett-e vagy sem (az oldalkezelő beállítása). változó
dsgvoaio_ga_disable Ez a LocalStorage kulcs / érték tárolja, hogy a Google Analytics Standard szolgáltatás engedélyezett-e vagy sem (A webhely üzemeltetőjének felvétele). változó

 

 

FACEBOOK TETSZIK / HOZZÁSZÓLÁSOK

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a vállalati Facebook összetevőit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat a társadalmi találkozók helyszíne az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak és egymásra lépjenek egy virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalkozással kapcsolatos információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználói számára, hogy saját ismerősök kérése alapján saját profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel és hálózatokat építsenek be.

A Facebook üzemeltető vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes weboldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelybe Facebook-összetevőt (Facebook plug-ineket) integráltak, minden egyes behívásakor az érintett informatikai rendszerének böngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését a Facebook-ról a Facebook-összetevőn keresztül. Az összes Facebook beépülő modul áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el . Ennek a technikai eljárásnak a folyamán a Facebook értesül arról, hogy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook az érintett által a weboldalunkra történő minden felhíváskor – és az internetes oldalunkon töltött tartózkodásuk teljes időtartama alatt – észleli, hogy az internetünk melyik alwebhelye van oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtik össze, és hozzákapcsolják az érintett Facebook-fiókjához. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook gombok egyikére, pl. A „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett észrevételt tesz, akkor a Facebook egyezteti ezeket az információkat az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

A Facebook a Facebook-összetevőn keresztül mindig információt kap az érintett által a weboldalunkon tett látogatásról, valahányszor az érintett egyidejűleg bejelentkezett a Facebook-on a weboldalunkra történő felhívás idején. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre, vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az ilyen információátadás a Facebook számára, akkor ezt megakadályozhatja azzal, hogy bejelentkezik a Facebook-fiókjukból, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://facebook.com/about/privacy/ címen érhető el , tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezenkívül ott ismertetik, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel kiküszöbölését a Facebookra. Ezeket az alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebookra történő adatátvitel kiküszöbölésére.

A Facebook sütik

Név Célja Érvényesség
_fbp Ezt a sütit a Facebook egy sor promóciós termék szállítására használja, például harmadik fél valós idejű ajánlattétele. 3 hónap